Psychiatra Świdnik Grzegorz M.

Pierwsza wizyta w gabinecie psychiatrycznym najczęściej jest przyczyną dużego stresu. Jest to całkiem naturalny lęk przed nieznanym, którego nie musimy się wstydzić. Do obawy przed mówieniem o osobistych, często głęboko skrywanych problemach osobie zupełnie obcej dochodzi strach przed negatywną oceną społeczną, napiętnowaniem, wyśmianiem przez otoczenie. Dla własnego dobra warto jednak podjąć próbę pokonania tego lęku.

Podczas pierwszej konsultacji w prywatnym gabinecie psychiatrycznym (np. w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Lublinie) lekarz stara się zapewnić miłą atmosferę, zadaje pacjentowi dodatkowe pytania, które mają pomóc mu w przedstawieniu swojej sytuacji, opowiedzeniu o trudnościach, z jakimi się zmaga. Rozmowa przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania. Warto pamiętać o tym, że wizyta w prywatnym gabinecie psychiatrycznym podlega takim samym zasadom, jak każda inna wizyta u lekarza. Jest zatem objęta tajemnicą lekarską.

Psychiatra Świdnik, Lublin – w czasie pierwszej wizyty będzie starał się dowiedzieć, czy u pacjenta występują choroby somatyczne, czy u kogoś w rodzinie zdarzały się już zaburzenia psychiczne i czy zgłaszająca się po poradę osoba stosuje jakieś używki. Dla skutecznego rozpoznania problemu konieczne może okazać się również przedstawienie przez pacjenta swojej sytuacji zawodowej i rodzinnej.

Specjalista z prywatnego gabinetu psychiatrycznego w Świdniku wskaże sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i zaplanuje leczenie.